Agendapunten

 1. 1

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Breed werven en objectief selecteren binnen de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen (Kamerstuk 35925-VII-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de conclusie onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK (Kamerstuk 26643-938)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Resultaten Banenafspraak publieke sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Meerjaren informatieplan BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Banenafspraak sector Rijk en Social Return

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK

  Te behandelen:

  Loading data