Inbreng schriftelijk overleg : Buitengewone Energieraad d.d. 30 september 2022

De vergadering is geweest

23 september 2022
12:00 uur
Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de Buitengewone Energieraad op vrijdag 30 september 2022, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 27 september 2022.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda Buitengewone Energieraad d.d. 30 september 2022

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven