Inbreng schriftelijk overleg : Reactie op de motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

De vergadering is geweest

13 oktober 2022
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op de motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

    Te behandelen:

    Loading data