Wetgevingsoverleg : Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

De vergadering is geweest

7 november 2022
10:00 - 16:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging spreektijden*

Spreektijden 1e + 2e termijn*:

- PVV 10 minuten
- VVD 20 minuten
- SP 15 minuten
- D66 12 minuten
- PvdA 12 minuten
- CDA 12 minuten
- GroenLinks 12 minuten
- ChristenUnie 10 minuten
- Partij voor de Dieren 10 minuten
- JA21 10 minuten
- SGP 7 minuten
- DENK 10 minuten
- Fractie Den Haan 10 minuten
- Groep Van Haga 10 minuten

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • J.L. Geurts (CDA)
 • F. Boulakjar (D66)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • A. Kops (PVV)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • J.J. Klink (VVD)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data