Commissiedebat : Integraal Zorgakkoord

De vergadering is geweest

12 oktober 2022
15:00 - 20:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd 5 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport
 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • T. Kuzu (DENK)
 • M. Agema (PVV)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H. Bevers (VVD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op het rapport ‘Grenzeloos samenwerken’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kader Passende Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Visie en agenda kwaliteit van zorg: toegang tot goede zorg voor iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over waardevolle artificiële intelligentie (AI) voor Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verzamelbrief Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Adviesrapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over 'De Kunst van het Innoveren'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over het Integraal Zorgakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Integraal Zorgakkoord: samen werken aan gezonde zorg

  Te behandelen:

  Loading data