Commissiedebat : Spoor

De vergadering is geweest

15 december 2022
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.


Het commissiedebat zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur PHS
• reactie staatssecretaris op rapporteur PHS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarverantwoording NS en ProRail 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang projecten HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  ILT rapport Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Update Q2 verkeersleiders en vervolgacties WBO verkeersleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Resultaten opleveringstoetsen trillinghinder Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden en Zevenaar-Duitse grens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang marktordening spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschalen dienstregeling vanwege personeelstekorten NS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag basisnet 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie IT-storing NS 3 april jl. en opvolging motie van de leden Grinwis en Boulakjar over het aanpassen van werkprocessen om het opstarten na verstoringen sneller te laten verlopen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Zevende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-1

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zeventiende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Halfjaarrapportages NS en ProRail 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Update Q3 verkeersleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beveiligd vertrek treinen naar Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie over de impact op Nederlandse reizigers van de CER Ticketing Roadmap

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken integrale aanpak personeelstekort NS

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang van het spoorgoederenvervoersbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over de zevende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2022-1

  Te behandelen:

  Loading data