Notaoverleg : Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De vergadering is geweest

28 november 2022
10:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waarvoor begrotingsonderdelen staan geagendeerd, dezelfde sprekersvolgorde als bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).


Spreektijden respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 10 en 5; VVD 15 en 7; SP 8 en 4; D66 12 en 6; PvdA 8 en 4; CDA 9 en 5; GL 7 en 3,5; CU 5 en 2,5; PvdD 6 en 3; FvD 5 en 2,5; Volt 4 en 2; JA21 4 en 2; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; Fractie Den Haan 2 en 1; BBB 2 en 1; BIJ1 2 en 1; Groep Van Haga 4 en 2; lid Omtzigt 2 en 1; lid Gündogan 2 en 1.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang en ontwikkelingen bij project Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verkenning naar infrastructuurprojecten met een grensoverschrijdende component tussen Nederland, België en Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement IenW (RWS-netwerken)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere onderbouwing Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportage Rijkswegennet T1 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Procesevaluatie de toren ‘De Lange Jaap’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beheersing kostenoverschrijdingen grote bouwprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat van 23 juni 2022, over onderhoudsprojecten en informatie over voorkomen personeelstekort RWS in 2026

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tegenvaller project Twentekanalen, verruiming (fase 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vaststelling Structuurvisie A2 Deil - 's-Hertogenbosch-Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Contourennota Mobiliteitsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie plof Middensluis Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitbreiding mogelijkheden fietsen en wandelen tijdens werkzaamheden Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bestuurlijke Overleggen MIRT 9, 10 en 11 november 2022, voortgang MIRT, moties en toezeggingen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Modal shift aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de nadere onderbouwing Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht (Kamerstuk 35925-A-82)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT (Kamerstuk 36200-A-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data