Wetgevingsoverleg : Water

De vergadering is geweest

21 november 2022
10:00 - 16:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waarvoor begrotingsonderdelen staan geagendeerd, de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Spreektijden respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 7 en 4; VVD 12 en 6; SP 5 en 2,5; D66 9 en 5; PvdA 5 en 2,5; CDA 6 en 3; GL 4 en 2; CU 5 en 1,5; PvdD 6,5 en 3,5; FvD 3 en 1,5; Volt 1 en 1; JA21 2,5 en 1,5; SGP 4,5 en 2,5; DENK 2,5 en 1,5; Fractie Den Haan 1 en 1,5; BBB 6,5 en 3,5; BIJ1 1 en 1,5; Groep Van Haga 3 en 2,5; lid Omtzigt 1 en 1,5; lid G√ľndogan 1 en 1,5.


 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023, voor wat betreft de wateronderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Deltaprogramma 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  MIRT Overzicht 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT, voor wat betreft de wateronderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verlenging RWS beheerplannen Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over verlenging RWS beheerplannen Natura 2000 (Kamerstuk 32670-205)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verbeterplannen drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken droogteproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het artikel op Drinkwaterplatform.nl 'Omgevingswet: zorgen over nieuwe inrichting regels lozingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken droogte

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  22e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsevaluatie kennisprogramma Marker Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op internetconsultatie NOB op waterschapsbelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie inzake Deltaprogramma 2023 (Kamerstuk 36200-J-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken van enkele ontwikkelingen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen op het gebied van water

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data