E-mailprocedure : Verzoek van het lid Dekker-Abdulaziz (D66) tot uitstel van het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid d.d. 28 juni 2022

De vergadering is geweest

20 juni 2022
16:00 uur
Commissie: Digitale Zaken
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Digitale Zaken,
 
Verzoek van het lid Dekker-Abdulaziz (D66) om het commissiedebat Inzet algoritmes data-ethiek binnen de rijksoverheid, gepland op 28 juni 2022, uit te stellen tot september 2022.  
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 20 juni 16.00uur te laten weten of u instemt met het verzoek (graag door middel van een allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.*   
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.


Met vriendelijke groet,
Iris van Tilburg
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Digitale Zaken
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Dekker-Abdulaziz (D66) tot uitstel van het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid d.d. 28 juni 2022

    Te behandelen:

    Loading data