Inbreng schriftelijk overleg : Informele Transportraad op 20 en 21 oktober 2022

De vergadering is geweest

13 oktober 2022
12:00 uur
Als u het schriftelijk overleg voorafgaande aan de informele Transportraad op 20 en 21 oktober plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 18 oktober 2022, opdat woensdag 19 oktober 2022 het tweeminutendebat kan plaatsvinden en er over de ingediende moties op dezelfde dag kan worden gestemd.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers d.d. 20-21 oktober te Praag, Tsjechië

    Te behandelen:

    Loading data