Commissiedebat

Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid (verplaatst naar 29 september)

Commissiedebat: "Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid (verplaatst naar 29 september)"Deze vergadering is verplaatst naar 29 september 2022

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie commissiedebat - Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid - 28 juni 2022 - 16.30-19.30 uur - agendapunten toegevoegd