Agendapunten

 1. 1

  Overzicht van verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De brief d.d. 7 september 2022 inzake Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Center wordt toegevoegd aan de agenda van deze procedurevergadering (zie agendapunt 13).

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden over de Jaarrapportage Grote ICT-projecten 2021 (Kamerstuk 26643-850)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel indiening wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van het schriftelijk overleg over de stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister (Kamerstuk 32761-219)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending ministeriële regeling eisen identificatiemiddelen Wdo

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rijksbreed cloudbeleid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Center

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de formele Telecomraad van 3 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie voor Digitale Zaken - september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Appreciatie van de motie van de leden Haga en Smolders over het waarborgen van de onlineprivacy van burgers en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Behandeling conceptbegrotingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht geplande commissieactiviteiten commissie Digitale Zaken

  Het werkbezoek aan het CBS wordt overgelaten aan de individuele leden. 

  06-09-2022 17.30 - 19.00 Rondetafelgesprek Digitale weerbaarheid
  07-09-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang Datavisie Handelregister (32761-240)
  08-09-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren
  09-09-2022 10.00 - 12.00 Werkbezoek Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
  13-09-2022 17.00 - 19.00 Rondetafelgesprek Artificiële Intelligentie
  14-09-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  15-09-2022 10.30 - 11.30 Technische briefing Adviescollege ICT-Toetsing
  19-09-2022 14.00 - 16.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  26-09-2022 10.00 - 14.00 Wetgevingsoverleg Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (36084)
  29-09-2022 13.30 - 16.30 Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid
  06-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Kunstmatige intelligentie
  20-10-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  07-11-2022 13.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering
  30-11-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 6 december 2022

  Procedurevergaderingen
  07-09-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  28-09-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  19-10-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  09-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  23-11-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-12-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
   
 20. 20

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten commissie Digitale Zaken

  Het werkbezoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt overgelaten aan de individuele leden. 

  Commissiedebat Digitaliserende overheid
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Petitie Stichting BlockChange.EU inzake digitale rugzak voor leven lang leren
  Werkbezoek TNO
  Werkbezoek Autoriteit Persoonsgegevens
 21. 21

  Korte terugkoppeling overleg commissievoorzitter en bewindspersoon inzake werkafspraken