Commissiedebat : Langere termijn coronabeleid

De vergadering is geweest

16 juni 2022
14:30 - 23:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Lange termijn aanpak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Opties voor een wettelijke grondslag voor maatregelen ter bestrijding van covid-19 op de lange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsagenda pandemische paraatheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Eindadvies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Amhaouch en Palland over verkennen hoe problemen als gevolg van verschillende coronaregels in de grensregio's voorkomen kunnen worden (Kamerstuk 35420-444)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over langere termijn coronabeleid (Kamerstuk 25295-1422)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over petitie ‘oproep om erkenning, gecoördineerd onderzoek en behandeling langdurige Covid’ en over het 10-puntenplan Long Covid (Kamerstuk 25295-1453)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voortgang versterking zoönosenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Berenschot inzet departementale crisisstructuur tijdens de COVID-19 crisis (eerste fase)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Aanpak Coronacrisis, Deel 1’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie op de eerste resultaten van het Long-COVID onderzoek van het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatie over toezending reactie op het rapport van de Gezondheidsraad "Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van Haga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over de 75ste World Health Assembly van de World Health Organisation

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  RIVM-advies van 30 mei 2022 m.b.t. zomer- en kerstvakantie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de berichtgeving over het gebruik van privémail door de OMT-voorzitter

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Instelling Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzamelbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie om reactie op berichtgeving over uitbreiding IC-capaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Recordwinsten en gesjoemel bij coronacallcenters’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het advies van het Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over risico’s van aviaire influenza voor de humane volksgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de beleidsreactie wetenschapstoets Lange termijn aanpak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beëindiging contract Valneva

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van nieuwnieuws.nl over hulpverleners met post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data