Commissiedebat : Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid / Pakketbeheer

De vergadering is geweest

9 juni 2022
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • V. Maeijer (PVV)
 • H.P.M. Hijink (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Geneesmiddelenbeleid

 2. 2

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg van 10 december 2018 over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” over octrooibescherming van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) betreffende de overhevelingen van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Ellemeet en Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen (Kamerstuk 35570-XVI-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapport evaluatie rol Bureau voor Medicinale Cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Monitor maximering eigen bijdragen geneesmiddelen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geen opname Namuscla in basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over structureel te informeren over de besluitvorming in het farmaceutische comité

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Melding medicijntekort Visudyne

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wereldwijd tekort aan het geneesmiddel RoActemra (tocilizumab)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aankondiging ex post evaluatie geneesmiddelenvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Huidige stand van zaken rondom de beschikbaarheid van het middel tocilizumab en sarilumab

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpak oneigenlijk gebruik geneesmiddelen onder studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorraadbeleid geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vergoeding Kaftrio per 1 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van het lid Maeijer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 november 2021, over de vergoeding van Kaftrio

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang van de uitvoering van de actie-agenda verantwoord gebruik opioïden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken Regie op registers dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportage 'Onderkant geneesmiddelenmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg van 10 december 2018 over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” over octrooibescherming van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport ‘Evaluatie Transparantieregister Zorg 2021’. Jaarlijks wordt het Transparantieregister Zorg (TRZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede Europese studie voorzieningszekerheid medische isotopen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Correctie RIVM Jaarrapportage voortgang PrEP-verstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tekort aan het geneesmiddel Visudyne (verteporfine)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  RIVM Jaarrapportage voortgang Pre Expositie Profylaxe (PrEP)-verstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzekerde toegang van patiënten tot nieuwe geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Sluiskandidaten tweede helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzachtende maatregelen modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang beschikbaarheid geneesmiddelen en geneesmiddeltekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in het Financieel Dagblad “Komst van fabriek in Veendam voor medische isotopen op losse schroeven”

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Pay-for-performance voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsinzet Medicinale Cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitkomst traject verantwoord wisselen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken beleid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Hulpmiddelenbeleid

 39. 39

  Mesh Implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken medische hulpmiddelen en Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie inzake Medische implantaten (mesh)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie inzake aanvullende informatie petitie Vergoeding van explantatie borstprotheses

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapport Berenschot over sluis MedTech

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie inzake aangeboden petitie 'NAPCO m.b.t. beschikbaarheid van hulpmiddelen'

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken uitvoering actieplan hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapport: 'Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers'

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voortgang uitvoering actieplan hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorstel Europese Commissie overgangstermijnen EU-verordeningen Medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie van het RIVM op de studie met betrekking tot siliconen borstimplantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg van 11 februari 2021 over de 'initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd', m.b.t. de leveringszekerheid van medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken Leveringszekerheid Medische Producten

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Rapport ‘Evaluatie Transparantieregister Zorg 2021’. Jaarlijks wordt het Transparantieregister Zorg (TRZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Mesh-implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Pakketbeheer

 55. 55

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg genees- en hulpmiddelen van 15 oktober 2020 over verduidelijking van de leeftijdgrens van 18 jaar m.b.t. de aanspraak van real-time Continu Glucose monitoring (CGM)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Stand van zaken fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie van het RIVM op de studie met betrekking tot siliconen borstimplantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Toezegging gedaan tijdens het debat over het burgerinitiatief ‘Erken fibromyalgie’, inzake het projectplan fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Factsheet Monitor GLI najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgang programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Monitor Vektis niet-gecontracteerde ggz 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg genees- en hulpmiddelen van 15 oktober 2020 over verduidelijking van de leeftijdgrens van 18 jaar m.b.t. de aanspraak van real-time Continu Glucose monitoring (CGM)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op de motie van het lid Agema c.s. over geen blootfoto's verlangen bij hersteloperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken geavanceerde therapieën

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Advies Zorginstituut Nederland over de toegang tot geriatrische revalidatiezorg en aanspraak conform Besluit zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data