Commissiedebat : Bestuurlijke organisatie en democratie

De vergadering is geweest

23 februari 2022
17:30 - 21:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
** Nieuwe datum i.v.m. plenair debat op 15 februari 2022

Spreektijd 5 minuten per fractie

*Tijdens de procedurevergadering van 27 januari 2022 is besloten de ongeplande commissiedebatten Rechtspositie ambtsdragers en Wet gemeenschappelijke regelingen samen te voegen met het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • K.B. Hagen (D66)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Derde voortgangsrapportage Wind in de zeilen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkprogramma 2021-2023 Raad voor het openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de tweede Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verslag EU-Burgerschapsrapport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapport inzake Democratie en Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten van het traject 'Nederland na de crisis'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport ‘Beginselen versus praktijken’ van Stichting decentraalbestuur.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op advies 'Rol nemen Ruimte geven' van de Raad voor het Openbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en toezeggingen op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Agenda Stad en de Europese Agenda Stad

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken m.b.t. rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Proactieve publicatie overzicht hoogte en duur Appa-uitkering per 1 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

  Te behandelen:

  Loading data