Inbreng feitelijke vragen : Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van LNV(XIV) voor het jaar 2022 (ISB regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg)(36001)

De vergadering is geweest

31 januari 2022
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg)

    Te behandelen:

    Loading data