Commissiedebat : Verkeersveiligheid

De vergadering is geweest

20 april 2022
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over brieven van de VVN en MENSenSTRAAT met betrekking tot verkeersveiligheid en 15 km/h-zones

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Maandrapportage CBR "corona-inhaalslag examens" november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Strategisch Koersdocument 2026 CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verkeersveiligheidswaarschuwingen in-car

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitspraak hoger beroep intrekkingsbesluit Stint 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage CBR vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maandrapportage ‘corona-inhaalslag examens‘ CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Verkeersveiligheid van 2 december 2021, over het handhavingsperspectief voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEV)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over het strategisch Koersdocument 2026 CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de reactie op het het rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’ verzonden aan OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) en aan ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van rijbewijzen van de categorieën C1, C, D1 en D en getuigschriften van vakbekwaamheid en enige andere technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang ontwerpregeling houdende regels voor toekenning van rijksbijdragen voor verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Investeringen in de verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage van het CBR over de Divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice januari - maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kwartaalrapportage CBR corona-inhaalslag examens 1e kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toelichting op verkeersongevallencijfers Rijks-N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie subsidieregeling Dutch Cycling Embassy

  Te behandelen:

  Loading data