Commissiedebat : Bouwregelgeving (wordt omgezet in een schriftelijk overleg d.d. 20 april 2022)

De vergadering is geannuleerd

20 april 2022
15:00 - 18:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunt met * toegevoegd.


Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport ‘Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van de leden Beckerman en Koerhuis over het invoeren van een onderzoeksplicht voor veiligheidsproblemen bij gebouwen (Kamerstuk 28325-193) en op de motie van het lid Koerhuis over de CO2-besparing van vijf programma's inzichtelijk maken (Kamerstuk 35830-VII-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang inventarisatie brandveiligheid gevels

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verbeteringen in Besluit bouwwerken leefomgeving in relatie tot woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken over brand- en constructieve veiligheid van gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data