Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) (verplaatst naar 21 januari 2022, 14.00 uur)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) (verplaatst naar 21 januari 2022, 14.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng nader verslag Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) - 17 januari 2022 14.00 uur (datum was: 5 januari 2022)