Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) (verplaatst naar 21 januari 2022, 14.00 uur)

De vergadering is verplaatst

17 januari 2022
14:00 uur

Bijlage