Commissiedebat : Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS

De vergadering is geweest

9 juni 2022
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd) 

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.


Het commissiedebat zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur PHS
• reactie staatssecretaris op rapporteur PHS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • M. Goudzwaard (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging concessie voor het hoofdrailnet in het kader van tijdelijke proef nachttrein Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang introductie Intercity Nieuwe Generatie-transporttreinen (ICNG) op de HSL

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gunning treindienst Eindhoven-Düsseldorf

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Projectbeslissing Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vervoerplan NS 2022 en beheerplan ProRail 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Marktverkenning internationale verbindingen in open toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidslijn kans op schade door spoortrillingen bij aanlegprojecten spoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten externe validering Plan van Aanpak verkeersleiders ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Storing IT-systemen NS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Maatregelen ProRail in Q1 inzake capaciteitstekort verkeersleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2021-2

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onafhankelijke evaluatie IT-storing NS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gevolgen verstoring materiaalketen op project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 20 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Zestiende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschalen dienstregeling als gevolg van personeelskrapte NS

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Modernisering spoorregelgeving (Spoorwegwet 202#)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2021-2

  Te behandelen:

  Loading data