Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng nader verslag Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) - i.v.m. met nieuwe datum en gewijzigd tijdstip