Commissiedebat : Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022

De vergadering is geweest

31 mei 2022
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Digitale Zaken
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Indien één van de leden een tweeminutendebat wenst te voeren voorafgaande aan de Telecomraad op 3 juni 2022 dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de plenaire Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 31 mei 2022.

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de formele Telecomraad van 3 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag informele Telecomraad 8 en 9 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda van de informele Telecomraad 8 en 9 maart 2022 (Kamerstuk 21501-33-916)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Mededeling Europese Verklaring Digitale Rechten en Beginselen voor het Digitale Decennium

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel: Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) COM (2022) 68 en het BNC-Fiche: Dataverordening (Kamerstuk 22112-3395)

  Te behandelen:

  Loading data