Technische briefing : Technische briefing door het Rijksvastgoedbedrijf over de zesde voortgangsrapportage project Renovatie Binnenhof

De vergadering is geweest

3 november 2021
16:00 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • F. Boulakjar (D66)
  • M.F. Strolenberg (VVD)

Agendapunten

  1. 1

    Zesde rapportage project Renovatie Binnenhof

    Te behandelen:

    Loading data