Commissiedebat : Milieuraad op 17 maart 2022

De vergadering is geweest

8 maart 2022
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.


Als u het commissiedebat voorafgaande aan de Milieuraad op donderdag 17 maart 2022 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 8 maart 2022, opdat woensdag 9 maart 2022 het debat kan plaatsvinden en er donderdag 10 maart 2022 over de ingediende moties kan worden gestemd.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie
 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Milieuraad 17 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Wijziging verordening persistente organische verontreinigende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Mededeling ‘ons afval, onze verantwoordelijkheid’ en Wijziging Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Milieuraad 20 december 2021 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag informele bijeenkomst klimaat- en milieuministers op 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling EU-Bodemstrategie voor 2030 (Kamerstuk 22112-3260)

  Te behandelen:

  Loading data