Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van het Presidium tot technische aanpassing van overige regelingen van de Tweede Kamer aan het herziene Reglement van Orde (35911)

De vergadering is geweest

11 oktober 2021
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het Presidium tot technische aanpassing van overige regelingen van de Tweede Kamer aan het herziene Reglement van Orde

    Te behandelen:

    Loading data