Commissiedebat : Openbaar vervoer en taxi

De vergadering is geweest

14 september 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over de brief van 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) over het voortbestaan van het openbaar vervoer in deze regio

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Contouren voorgenomen onderzoek financiële situatie taxiondernemingen en -chauffeurs t.g.v. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervoerplannen vervoerconcessies Waddenveren West en Oost

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken vervoerplannen 2022, beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) en actuele ontwikkelingen OV en taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Situatie OV en verlengen beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actualisatie prognose reizigersaantallen OV

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten Landelijke OV- en Spoortafel 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Transitievangnet 2023 en gesprekken met de OV-sector

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportages MTR Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afspraken Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken en vooruitblik ontwikkelingen OV & Taxi

  Te behandelen:

  Loading data