Procedurevergadering

Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda Procedurevergadering Rijksuitgaven - 15 september 2021 - 11.00 - 11.15 uur (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor de Rijksuitgaven van 15 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Aangemelde onderwerpen voor de regeling van werkzaamheden

Details

Geen aanmeldingen
2
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 juli 2021 wordt vastgesteld.
3
Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën

Details

Geen brieven
4
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven
5
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

Te behandelen:

6
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

Details

Er zijn geen brieven of rapporten ontvangen sinds de vorige procedurevergadering.
8
Reeds ingeplande commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het beleidsterrein van de commissie

Details

Besluit: Ter informatie.
  1. wo 15-09-2021 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (via videoverbinding) direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën
  2. wo 29-09-2021 17.00 - 18.30 Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
  3. ma 27-09-2021 11.00 - 12.15 Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (FIN/RU)
  4. di 5-10-2021 16.30 - 18.00 Presentatie 'Het Grote Begrotingsboek' en intervisiebijeenkomst begrotingsrapporteurs
  5. wo 13-10-2021 11.00 - 11.30 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  6. wo 17-11-2021 11.00 - 11.30 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
  7. wo 15-12-2021 11.00 - 11.30 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)
9
Conceptagenda periodiek overleg Algemene Rekenkamer
10
Voorstel besloten technische briefing ADR