Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851) (wordt n.a.v. e-mailprocedure verplaatst naar 1 oktober 2021)

De vergadering is verplaatst

15 september 2021
14:00 uur

Bijlage