Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 1 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Michon-Derkzen over het afschermen van vestigingsadressen van zelfstandigen die ook woonadressen zijn (Kamerstuk 32827-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Update datalek bij de Kamer van Koophandel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op de notitie ICT-investeringen door de overheid (Kamerstuk 26643-794)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  NL DIGITAAL: Interbestuurlijke Datastrategie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Aanbeveling opbouw Joint Cyber Unit (Kamerstuk 22112-3182)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda formele Telecomraad 3 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomst inventarisatie informele voorbereidingsgroep Digitale weerbaarheid

  Besluit: De leden Rajkowski (VVD) en Kathmann (PvdA) zullen deelnemen in de informele voorbereidingsgroep Digitale weerbaarheid.
 11. 11

  Nadere invulling programma werkbezoek gemeente Amsterdam op 21 januari 2022

 12. 12

  Stafnotitie - Bescherming persoonsgegevens

 13. 13

  Activiteitenoverzicht commissie Digitale Zaken

  Besluit:
  • Het rondetafelgesprek d.d. 8 december 2021 inzake Maatschappelijk middenveld, brancheorganisaties en bedrijfsleven zal fysiek plaatsvinden. Genodigden krijgen de mogelijkheid ook digitaal deel te nemen. 
  • Het gesprek d.d. 9 december 2021 met het Adviescollege ICT-toetsing zal digitaal plaatsvinden.
  • Het commissiedebat d.d. 14 december 2021 inzake Digitaliserende overheid zal worden verplaatst naar begin 2022.

  Geplande activiteiten

  30-11-2021 16.30 - 17.30 Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut (via videoverbinding)
  01-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  01-12-2021 14.00 - 18.00 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  02-12-2021 11.00 - 12.00 Kennismakingsgesprek met WRR (via videoverbinding)
  07-12-2021 13.35 - 13.55 Petitie Aanbieding boek ‘Reset de Gemeentelijke ICT’ (via videoverbinding)
  08-12-2021 13.30 - 17.00 Rondetafelgesprek Maatschappelijk middenveld, brancheorganisaties en bedrijfsleven (fysiek)
  09-12-2021 13.30 - 14.30 Kennismakingsgesprek Kennismakingsgesprek Adviescollege ICT-toetsing (hybride)
  14-12-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Digitaliserende overheid
  15-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  21-01-2022 14.00 - 17.00 Werkbezoek Gemeente Amsterdam 
  03-02-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel
  24-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 8-9 maart 2022
  31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022

  Ongeplande activiteiten

  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
  Commissiedebat Digitale infrastructuur
  Werkbezoek       Centraal Bureau voor de Statistiek (tot nader order uitgesteld)
   

   
 14. 14

  De commissie gaat akkoord met de voorgestelde data voor de procedurevergaderingen 2022 tot zomerreces. De procedurevergaderingen zullen vooralsnog in hybride vorm plaatsvinden.

  wo 19-01-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 02-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 16-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 23-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 09-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 23-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 06-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 20-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
  wo 06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Digitale Zaken
   
 15. 15

  Nadere uitwerking voorstel voor een rondetafelgesprek en een hoorzitting over social mediaplatforms namens de leden Rajkowski (VVD), Van Ginneken (D66) en Amhaouch (CDA)