Procedurevergadering

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. DiZa - 15 september 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Digitale Zaken d.d. 15 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
4
EU-Signalering - ten behoeve van het schriftelijk overleg d.d. 10 september 2021 inzake Fiches inzake Kunstmatige Intelligentie
5
Activiteitenoverzicht commissie DiZa

Details

Geplande activiteiten

Besluit: Ter informatie
 • wo 15-09-2021 12.00 - 13.00 Procedurevergadering (let op afwijkend tijdstip)
 • wo 15-09-2021 13.30 - 14.30 Gesprek Kennismakingsgesprek Algemene Rekenkamer (ARK)
 • wo 15-09-2021 16.00 - 17.00 Technische briefing ROB advies ‘Sturen of gestuurd worden?’
 • di 28-09-2021 16.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Gemeentelijke/ provinciale overheid inzake digitalisering
 • wo 29-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (let op afwijkend tijdstip)
 • do 30-09-2021 10.00-11.30 Technische briefing - Technische briefing DMA/DSA
 • wo 06-10-2021 16.30 - 18.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek Raad van State (extern)
 • do 07-10-2021 10.00 - 11.00 Gesprek Mw. M. Vestager inzake de Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en EU-verordening Artificiële Intelligentie (AI) (hybride)
 • 202141 Ad-hocbesluitvorming EU-conferentie: IPC Artificial Intelligence (videoconferentie/EP, Brussel) (week 41 of week 43)
 • wo 13-10-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 • do 14-10-2021 10.00 - 12.30 Rondetafelgesprek Toezichthouders inzake digitalisering
 • do 14-10-2021 17.15 - 18.15 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale Ombudsman
 • 202143 Ad-hocbesluitvorming EU-conferentie: IPC Artificial Intelligence (videoconferentie/EP, Brussel) (week 41 of week 43)
 • wo 03-11-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 
 • wo 17-11-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
 • vr 19-11-2021 10.00 - 13.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • di 30-11-2021 16.30 - 17.30 Gesprek Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut
 • wo 01-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Procedurevergadering (hybride)
 • wo 15-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Procedurevergadering (hybride)
 
Ongeplande activiteiten
6
Stafnotitie - Overdracht dossiers
7
ONTVANGEN REACTIES COMMISSIES OVERDRACHT DOSSIERS: DOSSIERS OVERDRAGEN AAN CIE. DIZA
8
BINNENLANDSE ZAKEN - Aan voorzitter commissie DiZa - Inventarisatie dossiers rondom digitalisering binnen commissie Biza

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Te behandelen:

25
ECONOMISCHE ZAKEN - Overdracht dossiers/brieven aan de vaste commissie DiZa door cie. EZK

Te behandelen:

37
JUSTITIE EN VEILIGHEID - Brief commissie Digitale Zaken inzake reikwijdte en taakstelling commissie en overdracht dossiers (cie. J&V)

Te behandelen:

51
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT - Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. VWS)

Te behandelen:

56
ONTVANGEN REACTIES OVERDRACHT DOSSIERS: DIZA AANGEMERKT ALS VOLGCOMMISSIE
57
Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. de reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. BuZa)

Te behandelen:

58
Reactie commissie OCW op verzoek mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. OCW)

Te behandelen:

59
Reactie op verzoek commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. SZW)

Te behandelen:

60
Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. de reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. Defensie)

Te behandelen:

61
Reactie op verzoek commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. LNV)

Te behandelen:

62
Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken - besluit inzake overdracht dossiers (cie. Rijksuitgaven)

Te behandelen:

63
Stafnotitie - Suggesties te nodigen personen/organisaties t.b.v. van een mogelijk 3e blok bij het rondetafelgesprek maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en brancheorganisaties