Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering LNV - 15 september 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie LNV d.d. 15 september 2021 (wijziging tijdstip)
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 15 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

2
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Reactie Mts. Engwerda-Keurentjes n.a.v. commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel d.d. 10 juni 2021 en tevens verzoek om gesprek
4
Uitnodiging Foodvalley NL voor werkbezoek
5
Aanbieding policy brief ‘Naar een uitweg uit de stikstofcrisis’ van PBL en aanbod technische briefing.
6
Uitnodiging Boeren met Perspectief Coöperatief U.A. voor werkbezoek m.b.t. stikstofreductie
7
Uitnodiging Aeres, namens regieteam Groenpact, voor werkbezoek aan Groenpact en groen onderwijs d.d. 15 oktober 2021
30
Invulling Economisch Herstelfonds binnen de plattelandsontwikkeling en voortgang Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

Te behandelen:

44
Reactie op reactie verzoek commissie over het speciale verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over “Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het klimaat - Goed voor de helft van de klimaatuitgaven van de EU, maar emissies van landbouwbedrijven nemen niet af”

Te behandelen:

51
60
Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota ‘Groen in de stad’ van de leden Bromet en Boswijk
61
Overzicht commissiedebatten

Details

Besluit: Het commissiedebat Stikstofproblematiek inplannen op 17 november 2021.
Besluit: De brief op de agenda van het nog te plannen commissiedebat Regiodeals betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV voor het jaar 2022 en het commissiedebat Regiodeals annuleren.

Geplande commissiedebatten
do 30-09-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)
wo 06-10-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 oktober
do 07-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Natuur
do 14-10-2021 13.00 - 15.00 Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord
do 04-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 november
wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
wo 17-11-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
wo 08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 december

Ongeplande commissiedebatten
• Commissiedebat Dieren in de veehouderij (7 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Dierenwelzijn (7 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Dierproeven (5 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (4 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (16 stukken op de agenda)
62
Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Details

Debatten
• Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
• Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
• Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
• Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
• Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)

• Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (aangevraagd door het lid Van der Plas op 14 september 2021) (minister LNV)
 
Dertigledendebatten
• Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
• Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
• Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
• Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
• Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
• Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (minister-president, minister LNV)
64
Brieven mestdossier waarover de Kamer op voorstel van de commissie LNV op 7 juli jl. heeft besloten deze van de lijst van controversiële brieven/onderwerpen af te halen

Te behandelen: