Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 28 september 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering commissie EZK d.d. 28 september 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW Economische Zaken en Klimaat 28 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

3
Verzoek Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, namens meerdere destinatie management organisaties, tot aanbieding whitepaper "Toekomst van het Nederlandse Toerisme: Naar een duurzame en toekomstbestendige bezoekerseconomie"
5
Aanbieding rapport 'De feiten over energiearmoede in Nederland, inzicht op nationaal en lokaal niveau' van TNO
21
Benoeming rapporteurs voor de begroting 2022

Details

Afgezien wordt van het benoemen van rapporteurs voor de begroting.
24
Voorstel spreektijden in eerste termijn initiatiefnotaoverleg van het lid Palland over familiebedrijven op 11 oktober 2021

Details

VVD-fractie: 10 minuten 
D66-fractie: 9 minuten
PVV-fractie: 8 minuten
CDA-fractie: 6 minuten
SP-, PvdA- en GroenLinks-fractie: 5 minuten
FvD-, PvdD- en ChristenUnie-fractie: 4 minuten
Volt-,  JA21-, SGP-, DENK-fractie en Groep Van Haga: 3 minuten
Lid Omtzigt, Fractie De Haan, BBB- en BIJ1-fractie: 2 minuten
25
Stafnotitie Kennisagenda 2021
26
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
27
Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal
28
Toezending resterende resultaten Fieldlab Evenementen n.a.v. de motie van het lid Van der Plas over toesturen van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van Fieldlab activiteiten waar reeds toestemming voor is verleend (Kamerstuk 25295-1162)

Te behandelen:

36
Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek over Bedrijfsfinanciering
37
Stafnotitie Voorstel programma rondetafelgesprek over de COP26
38
Stafnotitie Voorstel extern juridisch advies m.b.t. vergunning gaswinning onder Waddenzee