Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, namens meerdere destinatie management organisaties, tot aanbieding whitepaper "Toekomst van het Nederlandse Toerisme: Naar een duurzame en toekomstbestendige bezoekerseconomie"

 4. 4

  Afschrift brief van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding rapport 'De feiten over energiearmoede in Nederland, inzicht op nationaal en lokaal niveau' van TNO

 6. 6

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afwezigheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de appreciatie voortgangsrapportage 2020 Invest-NL (Kamerstuk 35123-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Energieraad 22 september 2021 (Kamerstuk 21501-33-872)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Verordening Social Climate Fund (SCF)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: ESR-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Herziening EU ETS, herziening MSR

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Herschikking Richtlijn energie-efficiëntie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beoordeling van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van het lid Boucke (D66) voor een rondetafelgesprek over IPCC wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Benoeming rapporteurs voor de begroting 2022

  Afgezien wordt van het benoemen van rapporteurs voor de begroting.
 22. 22

  Stukken vervallen plenair debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stukken vervallen dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel spreektijden in eerste termijn initiatiefnotaoverleg van het lid Palland over familiebedrijven op 11 oktober 2021

  VVD-fractie: 10 minuten 
  D66-fractie: 9 minuten
  PVV-fractie: 8 minuten
  CDA-fractie: 6 minuten
  SP-, PvdA- en GroenLinks-fractie: 5 minuten
  FvD-, PvdD- en ChristenUnie-fractie: 4 minuten
  Volt-,  JA21-, SGP-, DENK-fractie en Groep Van Haga: 3 minuten
  Lid Omtzigt, Fractie De Haan, BBB- en BIJ1-fractie: 2 minuten
 25. 25

  Toezending resterende resultaten Fieldlab Evenementen n.a.v. de motie van het lid Van der Plas over toesturen van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van Fieldlab activiteiten waar reeds toestemming voor is verleend (Kamerstuk 25295-1162)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het commissiedebat van 9 september 2021, over de toekomst van Tata Steel Nederland (TSN)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen 19-22 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang schadeafhandeling Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het artikel "Bouwimpuls-aannemers geven deel versterkingsopdracht terug.”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data