Wetgevingsoverleg

Nationaal Groeifonds

Wetgevingsoverleg: "Nationaal Groeifonds"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Nationaal Groeifonds (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds 30 juni 2021 van 17.30 tot 21.30 uurgriffier, D.S. Nava09-06-2021
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 juni 2021, over Nationaal Groeifonds

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Correctie van foutieve gegevens in bijlage 7 van de Voorjaarsnota (de bijlage Verticale Toelichting)met betrekking tot het Nationaal Groeifonds (NGF) en het accres van het Gemeentefonds

Te behandelen:

4
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: