E-mailprocedure : Verplaatsen procedurevergadering DiZa 26 mei naar donderdag 27 mei 13.30

De vergadering is geweest

25 mei 2021
17:30 uur
Commissie: Digitale Zaken
Uitkomst: De volgende fracties steunen het voorstel: VVD, D66, PVV, SP, PvdA en SGP.
De fractie van GroenLinks steunt het voorstel niet. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van: Commissie DiZa
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 15:32
Aan: GC-Commissie-DiZa
Onderwerp: [SPOED E-MAILPROCEDURE] Verplaatsen procedurevergadering DiZa 26 mei naar donderdag 27 mei 13.30
Urgentie: Hoog
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Digitale Zaken,
 
Namens uw fungerend voorzitter leg ik graag aan uw voor het voorstel om de procedurevergadering van de commissie Digitale Zaken van morgenochtend 26 mei 2021 van 11.30-12.30 te verplaatsen naar donderdag 27 mei 13.30 uur tot uiterlijk 14.15uur.
 
Graag verneem ik uiterlijk 17.30 hedenmiddag of u kunt instemmen met dit voorstel. Daarnaast verneem ik graag of u voorkeur heeft voor een hybride of digitale vergadering.
 
Met vriendelijke groet,
Iris van Tilburg
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Digitale Zaken
Tweede Kamer der Staten-Generaal