Inbreng schriftelijk overleg : Transportraad op 3 juni 2021

De vergadering is geweest

25 mei 2021
12:00 uur
Als u het schriftelijk overleg voorafgaande aan de Transportraad d.d. 3 juni 2021
plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens
de regeling van werkzaamheden van dinsdag 25 mei 2021, opdat donderdag
27 mei het tweeminutendebat kan plaatsvinden en er dinsdag 1 juni over de ingediende moties kan worden gestemd.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Transportraad 3 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken realisatie Digitale Transport Strategie goederenvervoer en Basis Data Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Verordening gemeenschappelijk Europees Luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Verordening Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart -prestatiebeoordelingsorgaan gemeenschappelijk Europees luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Richtlijn codificatie minimumopleidingsniveau van zeevarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken uitvoering van de motie van de leden Gijs van Dijk en Laçin over de effecten van de coronamaatregelen op arbeidsomstandigheden en veiligheid op truckparkings (Kamerstuk 35570-XII-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoord op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele bijeenkomst met EU-transportministers op 30 maart 2021 (Kamerstuk 21501-33-846)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Wijziging richtlijn erkenning beroepskwalificaties binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag informele bijeenkomst (VTC) met EU-transportministers d.d. 30 maart 2021 en kwartaalrapportage lopende EU-dossiers

  Te behandelen:

  Loading data