Commissiedebat

Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021

Commissiedebat: "Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over de Raad Algemene Zaken dd. 22 juni 2021
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie op verzoek, gedaan tijdens commissiedebat inzake Raad Algemene Zaken van 15 april jl., over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming

Te behandelen: