Inbreng schriftelijk overleg : Milieuraad op 10 juni 2021

De vergadering is geweest

26 mei 2021
12:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Als u het schriftelijk overleg voorafgaande aan de Milieuraad op 10 juni 2021 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het tweeminutendebat te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 1 juni 2021, opdat donderdag 3 juni het debat kan plaatsvinden en er dinsdag 8 juni over de ingediende moties kan worden gestemd.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad 10 juni 2021 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele videoconferentie EU-milieuministers 18 maart 2021 (Kamerstuk 21501-08-820)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de informele videoconferentie (VTC) EU-milieuministers 18 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Mededeling EU Klimaatadaptatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele videoconferentie van EU-milieuministers 23 april 2021 (Kamerstuk 21501-08-823)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de informele videoconferentie met EU-Milieuministers van 23 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data