Commissiedebat : Ondernemen en bedrijfsfinanciering

De vergadering is geweest

9 juni 2021
10:00 - 13:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.C.G. Keijzer
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • A.A. Aartsen (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage MKB-actieplan 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (Kamerstuk 32367-381)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 2009-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Familiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering art. 16 lid 1 Handelsregisterwet door KVK vertraagd

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over het herstelplan regionale economie uitwerken in overleg met provincies en andere stakeholders (Kamerstuk 35570-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarbericht Staat van het mkb 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Diverse financieringsonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Amhaouch c.s. over het verbeteren van de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven (Kamerstuk 35570-XIII-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Contouren aanpak herstructurering winkelgebieden in binnensteden en kernen

  Te behandelen:

  Loading data