Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven

De vergadering is geweest

12 mei 2021
16:30 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer (ERK) ontvangen brieven/verslagen en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 2. 2

  Rapport Algemene Rekenkamer "Inzicht in kwaliteit; Operatie geslaagd?

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reflecties en lessen Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Zaken waarvan het voortouw vooralsnog bij de commissie Financiën ligt en waarbij reeds behandelbesluiten zijn genomen

  In de procedurevergadering van de commissie Financiën, direct voorafgaand aan deze procedurevergadering, wordt voorgelegd het voortouw bij onderstaande zaken over te dragen aan de commissie voor de Rijksuitgaven.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aanbod Algemene Rekenkamer inzake technische briefing over onderzoek naar meerjarenramingen

  Besluit: het aanbod van de Algemene Rekenkamer aanvaarden om een besloten (digitale) technische briefing te verzorgen over het onderzoek naar meerjarenramingen op dinsdag 22 juni 2021 om 16.30 uur en de commissie Financiën uitnodigen als volgcommissie.

  Noot: De Algemene Rekenkamer publiceert in de week van 22 juni haar onderzoek naar meerjarenramingen. Zij doet het aanbod een besloten technische briefing te verzorgen voor commissies Financiën/Rijksuitgaven.
   
  De Rekenkamer voert dit onderzoek uit ter ondersteuning van het parlementaire budgetrecht. De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor meer inzicht in de zogenoemde budgetflexibiliteit, de juridische vastlegging van de uitgaven en inzicht in de meerjarenramingen. Daarnaast zal het onderzoek een beter beeld geven van de werking van het systeem van meerjarenramingen en uitgavenbeheersing bij het Rijk.
   
  Het parlement heeft met het budgetrecht een belangrijke rol in de besluitvorming over de verdeling van publieke middelen (wie krijgt hoeveel en waarvoor?). Voorwaarde is dan wel dat het parlement op de belangrijkste momenten tijdens het begrotingsproces inzicht heeft in de beschikbare middelen en de voorgestelde budgettaire keuzes door het kabinet. Met dit onderzoek gaat de Rekenkamer na welke informatie op welke momenten in het begrotingsproces hierover beschikbaar is.