Commissiedebat : Discriminatie en racisme

De vergadering is geweest

30 juni 2021
14:00 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • S. Belhaj (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • R.M. Leijten (SP)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)

Agendapunten

 1. 1

  Functieprofiel Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindrapport van het Verwey Jonker Instituut inzake homodiscriminatie bij de overheid als werkgever in de periode 1945-1971

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Discriminatie op de woningmarkt; uitkomsten onderzoek en vervolg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Paternotte en Özütok over een periodiek onderzoek naar de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie (Kamerstuk 35570-VII-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening moties en toezeggingen inzake antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport met de verkenning naar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data