Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van de Uitvoeringsverordening over een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim op 20 april 2021

Agendapunten

1
Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PbEU 2019, L 56/1)

Te behandelen: