Wetgevingsoverleg

Wijziging Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen - 35603 (2e termijn)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen - 35603 (2e termijn)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wijziging Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen - 35603 (2e termijn) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg - Tijdelijke wet versterking Groningen - 35603 (2e termijn) - 4 maart 2021 - 15.00-17.30 uur
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 maart 2021 over de wijziging Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: