E-mailprocedure : Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om de Voortzetting van het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer te plannen in plaats van het notaoverleg CBR op 10 februari van 15.00 tot 18.00 uur

De vergadering is geweest

9 februari 2021
17:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangend van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Von Martels (CDA) stelt voor om de zojuist tot nader order uitgestelde voortzetting van het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer te plannen in plaats van het notaoverleg CBR op 10 februari van 15.00 tot 18.00 uur. Dit zou betekenen dat het notaoverleg CBR tot nader order zou worden uitgesteld.
 
U wordt verzocht om uiterlijk VANDAAG om 17.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) door te geven of u akkoord gaat met dit voorstel.
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Von Martels (CDA) de Voortzetting van het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer te plannen in plaats van het notaoverleg CBR op 10 februari van 15.00 tot 18.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data