Inbreng feitelijke vragen : Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (35712)

De vergadering is geweest

8 februari 2021
12:00 uur
De commissie wordt daarbij in overweging gegeven een blanco verslag uit te brengen. 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk)

    Te behandelen:

    Loading data