Procedurevergadering

extra procedurevergadering groslijst controversieel verklaren (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "extra procedurevergadering groslijst controversieel verklaren (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE Agenda extra procedureverg. Buza 21 januari (controversieel verklaren)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedureverg. Buza 21 januari (controversieel verklaren)

Deelnemers


Agendapunten

1
Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

Te behandelen:

11
Geplande Algemeen Overleggen en Schriftelijke Overleggen (tot verkiezingen)

Details

 • do 21-01-2021 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • wo 27-01-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025
 • wo 27-01-2021 19.00 - 21.30 Algemeen overleg Relatie met Suriname: wordt verzet naar donderdag 28-1-2021 16.00 - 18.30 uur.
 • do 28-01-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Vierde Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid
 • di 16-02-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 25-02-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
 • di 16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg NAVO 
 • di 16-03-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
12
Overige commissie-activiteiten (tot aan verkiezingen)

Details

 • do 28-01-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (digitaal)
 • do 28-01-2021 14.00 - 14.45 Technische briefing Renovatie van het Vredespaleis (digitaal)
 • do 28-01-2021 15.00 - 15.45 Gesprek met de Carnegie Stichting over de Renovatie Vredespaleis (digitaal)
 • wo 03-02-2021 12.30 - 13.30 Gesprek met de heer Van Wissen inzake impact demografische ontwikkelingen op buitenlandse beleid (digitaal)
 • wo 03-02-2021 14.30 - 16.30 rondetafelgesprek Impact van technologische ontwikkeling op het buitenlands beleid  (digitaal)
 • do 11-02-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (digitaal)