Procedurevergadering

Procedurevergadering (fysiek)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (fysiek)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Procedurevergadering EUZA d.d. 10 juni 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Regel van Werkzaamheden commissie Europese Zaken dd 10 juni 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Europese zaken dd 10 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

4
Brievenlijst
11
Staat van de Europese Unie - invulling rondetafelgesprek 17 juni 2021
13
Nieuwe EU voorstellen
14
Werkbezoeken

Details

Op 28 mei jl. heeft de Kamervoorzitter een brief gestuurd over de nieuwe afspraken met betrekking tot werkbezoeken:

Werkbezoeken
In aansluiting op de versoepelingen kunnen Kamerleden ook weer binnenlandse werkbezoeken plannen. Uitgaande als inkomende buitenlandse werkbezoeken zijn ook weer mogelijk, maar wel zijn actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend. Voor uitgaande buitenlandse werkbezoeken geldt dat reizen naar landen met kleurcode groen en geel zijn toegestaan voor leden en meereizende ambtenaren. Bij het reizen dient, ook bij terugkeer in Nederland, rekening te worden gehouden met coronamaatregelen (zoals een quarantaine- of testplicht) waarbij de situatie per land kan verschillen. Reizen naar landen met kleurcode oranje of rood zijn niet toegestaan. Voor deze werkwijze in het kader van werkbezoeken sluiten de Eerste en Tweede Kamer zoveel mogelijk bij elkaar aan.

Besluit: De commissie besluit om de staf te verzoeken om een overzicht te maken met de voorgenomen werkbezoeken van de commissie EUZA en dit overzicht op de volgende procedurevergadering EUZA te agenderen.
15
Werkbezoek Hongarije
16
Nog te ontvangen brieven

Details

Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni 2020.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU).

Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
  • Aan minister buza - De minister zegt toe dat, als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.
 
Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie dd 27 januari 2021
  • Aan minister buza -De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren.

Toezeggingen commissiedebat RAZ dd 20 april 2021
  • Aan minister buza -De minister zegt toe schriftelijk terug te komen, na overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied van rechtsstaat en handelsbetrekkingen met betrekking tot de douane-unie met Turkije.

Toezeggingen commissiedebat Conferentie over de Toekomst van Europa dd 12 mei 2021
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt nadere informatie over de invulling van burgerparticipatie in de Conferentie over de Toekomst van Europa. Hierbij worden ook VNG en IPO betrokken. Tevens ontvangt de Kamer informatie over hoeveel Nederlandse deelnemers er op het digitaal platform zijn.
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt een reactie op berichtgeving van Follow the money over het niet (op tijd) toegankelijk zijn van informatie over subsidie voor evenementen in het kader van de Conferentie.
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt informatie over de totale kosten van de Conferentie en de Nederlandse bijdrage.

Brieven naar aanleiding van de procedurevergadering op 10 juni 2021
  • Aan minister buza - Kabinetsbrief met een overzicht van alle EU-voorstellen van de Europese Commissie die in de zomer 2021 gepubliceerd worden en wanneer de BNC-fiches van het kabinet hierop aan de Kamer worden toegezonden.

Besluit: Ter informatie.
17
Commissie-agenda

Details

16-06-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat - Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021
17-06-2021 10.30 - 12.00 Rondetafelgesprek - Staat van de Europese Unie
24-06-2021 10:30 - 12:00 Kennismarkt I - Clingendael en WRR
30-06-2021 10:30 - 12:00 Kennismarkt II - AIV en IOB 

01-07-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
15-07-2021 om 14:00 uur Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22-23 juli 2021
16-09-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
07-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
28-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
11-11-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
25-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
28-11-2021 t/m 30-11-2021 Werkbezoek plenaire COSAC
09-12-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering

*nog in te plannen: Werkbezoek aan Brussel.

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Besluit: Ter informatie.
19
Invulling kennismarkt