E-mailprocedure

Verzoek van het lid Van Gerven SP om reactie en beoordeling amendement nr. 37 inzake de Wijziging van de Drank- en Horecawet (35337) voor de stemmingen van heden

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Van Gerven SP om reactie en beoordeling amendement nr. 37 inzake de Wijziging van de Drank- en Horecawet (35337) voor de stemmingen van heden"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure - 24 november 2020 - Verzoek om reactie en beoordeling amendement nr. 37 inzake de Wijziging van de Drank- en Horecawet (35337) voor de stemmingen van heden

Agendapunten