Hoorzitting / rondetafelgesprek

Hoorzitting TCU

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Hoorzitting TCU"Deze vergadering is geweest

Agendapunten

1
Breed perspectief op de uitvoering

Details

De heer P. ’t Hart
hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Utrecht en co-decaan van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur (NSOB)