Algemeen overleg : Handreiking Kindzorg

De vergadering is geweest

5 november 2020
15:00 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 3 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over berichten over grote zorgen bij ouders van chronisch zieke kinderen door korten pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de uitzending Op1 betreffende handreiking ouders die hun ernstig zieke kind verzorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie om een pas op de plaats te maken in de wijze van indiceren en financieren met betrekking tot de lopende indicaties voor de intensieve kindzorg zo lang er nog onduidelijkheid is met betrekking tot de verhelderde beroepsnorm

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven