Notaoverleg : Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen

De vergadering is geweest

26 november 2020
14:00 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Verpleeghuiszorg/Wlz

 2. 2

  NZa-advies inzake bekostiging expertisecentra langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Benutting van het budgettaire kader Wlz voor 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wlz-zorginkoopkader 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen/definitief rapport TNO met verpleegzorgbehoefte en capaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om een beleidsreactie op het TNO-rapport Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Definitieve kaderbrief Wlz 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorlopige kaderbrief Wlz 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken kennisinfrastructuur langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitspraak in kort geding van 1 oktober inzake het Wlz-zorginkoopkader 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie eindrapport SCP evaluatie hervorming langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op commissie over de kapitaallasten van zorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gehandicaptenbeleid

 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht dat thuiszorginstellingen zich op ruime schaal bezondigen aan verboden dwangmaatregelen bij thuiswonende cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage programma ‘Volwaardig leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ van de Werkgroep Wij zien je Wel (WzjW)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang complexe zorg Volwaardig Leven

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het debat 4 maart 2020, over het programma Volwaardig leven

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Perspectief compensatie omzetderving Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeksrapporten gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken rond de complexe zorg voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Tweede voortgangsrapportage programma ‘Volwaardig leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage programma Onbeperkt Meedoen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Doelgroepenvervoer

 27. 27

  Hoogte persoonlijke kilometerbudgetten Valys

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over de Vernieuwingsagenda "Iedereen onderweg"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Persoonlijke kilometerbudgetten (pkb’s) Valys 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsbrief Iedereen Onderweg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fokuswonen

 33. 33

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op de brief aan de Cliëntenraad Fokus d.d. 26 november 2019 over de aanpassing van de voorwaarden pgb 2020 door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende informatie m.b.t. escalaties bij Stichting Fokus

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken Fokuswonen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data